28 stycznia 2016 roku w siedzibie WORD w Toruniu,  odbyła się IX Konferencja Środowiskowa Transportowców. Organizatorem spotkania była Konfederacja Związków i Organizacji Przewoźników Drogowych “Transportowcy” pod przewodnictwem Pana Tadeusza Tomaszewskiego.  Do dyskusji zostali zaproszeni przedstawiciele związków zawodowych, organizacji społecznych, stowarzyszeń, zrzeszeń i firm taksówkarskich z całego kraju.

Głównym tematem rozmów była jedność środowiskowa, jego reprezentacja oraz metody walki z zalewającą Nasz kraj nielegalnej i nieuczciwej konkurencji.

Podczas Konferencji jednym z najważniejszych ustaleń było przygotowanie planu postulatów środowiska, mających na celu poprawę sytuacji na rynku usług taksówkarskich, przedstawicielom nowego rządu i parlamentu.

Podczas spotkania podkreślano konieczność “przemówienia jednym głosem” tak by wybrane postulaty były zgodne z interesem całego środowiska a nie tylko poszczególnych ugrupowań.