Na wniosek Stanisława Gumińskiego z Gdańska został przegłosowany wniosek formalny, że w celu reprezentowania oraz przygotowania naszych naszych poprawek do ustawy zostali wyznaczeni:

Tadeusz Tomaszewski- przewodniczący Konfederacji

Andrzej Adamczyk – Naczelna Rada Zrzeszeń

Jan Bestry – Krajowa Izba Gospodarcza Taksówkarzy Taxi

Tadeusz Stasiow – Samorządny Związek Zawodowy Taksówkarzy Rzeczypospolitej

W obecności wszystkich na sali przedstawicieli środowiska transportowego wniosek został przyjęty jednomyślnie “za”. Brak głosów przeciwnych i wstrzymujących się.