W odpowiedzi na zamknięcie granicy Rosji na polską żywność, a w dalszej kolejności transport polski, żądamy adekwatnych działań Rządu RP, mianowicie natychmiastowego zamknięcia granic dla całego transportu towarowego Rosji.