Nasilające się tragedie na drogach, skłaniają nas, aby poprosić Panią Premier o spotkanie. Spotkanie dotyczyć ma udziału pozarządowych organizacji transportu drogowego w pracach nad poprawą bezpieczeństwa na drogach w Polsce.

Konfederacja Związków i Organizacji Przewoźników Drogowych „TRANSPORTOWCY”

 

Toruń 10.01.2014

 KZZ 01/2014

Pani

Elżbieta Bieńkowska

Wiceprezes Rady Ministrów,

Minister Infrastruktury i Rozwoju

 

Nasilające się tragedie na drogach, skłaniają nas, aby poprosić Panią Premier o spotkanie. Spotkanie dotyczyć ma udziału pozarządowych organizacji transportu drogowego w pracach nad poprawą bezpieczeństwa na drogach w Polsce.

Organizacje wchodzące w skład Konfederacji „Transportowcy” , Fundacja Autotransportowcy oraz Organizacje Porozumienia Toruńskiego Krajowej Izby Gospodarczej Taksówkarzy RP TAXI oraz transport towarowy (krajowy), jeżeli będzie taka potrzeba (do uznania rządu) weźmiemy udział w takim projekcie.

Spotkanie ma rozpocząć taką współpracę, chcemy też znać stanowisko Pani Premier w tej sprawie i formy współpracy.

Przewodniczący Konfederacji

Tadeusz Tomaszewski