W dniu 15 października 2013r. obwieszczeniem Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej, ogłoszony został jednolity tekst ustawy o transporcie drogowym.