VI Konferencja Środowiskowa TRANSPORTOWCY


Tadeusz Tomaszewski                         Konfederacja „TRANSPORTOWCY” organizuje

VI Konferencję Środowiskową TRANSPORTOWCY

 

Konferencja odbędzie się ;

Toruń, Dwór Artusa ul. Rynek Staromiejski 6 dnia 13 lipca 2014 r.

          godz. 13 00.      

Tematem VI Konferencji Środowiskowej jest;

   „Aktualna sytuacja w transporcie drogowym powstała w wyniku

     zmian prawnych w ustawie, o transporcie drogowym”,

   „ustalenie jakie formy prawne i przeciwdziałania należy podjąć,

     których celem będzie wyjście z zapaści ekonomicznej i

     pogłębiającemu się kryzysowi w transporcie drogowym oraz

     szerzeniu się patologii w środowisku”,

    

Na Konferencję zaproszeni są :

przedstawiciele polskich organizacji transportowych oraz

Krzysztof Tchórzewski – poseł VII Kadencji Sejmu

Jan Wyrowiński- Wicemarszałek Senatu VIII Kadencji

Tomasz Lenz – poseł VII Kadencji Sejmu

Andrzej Adamczyk – poseł VII Kadencji Sejmu

Łukasz Zbonikowski- poseł VII Kadencji Sejmu

Piotr Całbecki- Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Michał Zaleski- Prezydent Miasta Toruń

Tadeusz Zwiefka- Poseł do Parlamentu Europejskiego

Zbigniew Rynasiewicz- poseł VII Kadencji Sejmu

Dariusz Kurzawa- Wicemarszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Zbigniew Giżyński- poseł VII Kadencji Sejmu

Tomasz Szymański- poseł VII Kadencji Sejmu

Dionizy Woźny- Prezes Kujawsko-Pomorskiego Stowarzyszenia Przewoźników Międzynarodowych

Rafał Jankowski- Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego

insp. Krzysztof Zgłobicki- Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy

Marek Staszczyk- Dyrektor WORD w Toruniu

Prezesi firm taksówkowych: Sędłak, Jasieniecki, Rutana, Dudek

Przewodniczący Konfederacji

Tadeusz Tomaszewski